Oferta

SPAWANIE

Spawanie elektryczne łukowe oraz laserowe, mikrospawanie z użyciem gazów obojętnych  oraz gazów zjonizowanych.

PROJEKTOWANIE

Projektowanie procesów technologicznych z zakresu inżynierii spajania, projektowanie CAD / CAM.

ZGRZEWANIE

Zgrzewanie oporowe, zgrzewanie ultradźwiękowe.

METALOGRAFIA

Badania metalograficzne połączeń spójnosciowych, obrazowanie 3D, badania niszczące.

LUTOWANIE

Lutowanie płomieniowe oraz indukcyjne.

BADANIA MATERIAŁOZNAWCZE

Badania twardości, mikrotwardości oraz badania nieniszczące.

NATRYSKIWANIE CIEPLNE

Natryskiwanie termiczne oraz modyfikacja powierzchniowa metali.

MODERNIZACJA URZĄDZEŃ

Modernizacja urządzeń, aparatury pomiarowej oraz sprzętu optycznego i innego laboratoryjnego.

CIĘCIE

Cięcie plazmowe, laserowe oraz elektroerozyjne CNC, cięcie mechaniczne.

OBRÓBKA MECHANICZNA i ELEKTROCHEMICZNA

Toczenie, frezowanie, obróbka ścierna, obróbka elektroerozyjna, zaginanie na prasie krawędziowej.

Trawienie oraz znakowanie elektrochemiczne.
Copyright (c)2022, Wszelkie prawa zastrzeżone!