Grupa Welding Partners

W branży z zakresu inżynierii spajania działamy od 2004 roku. Zajmujemy się przede wszystkim łączeniem i modyfikacją powierzchni materiałów zaawansowanych. Podejmujemy się nietypowych zadań, przeprowadzamy doświadczalne próby w laboratorium, tak aby końcowy produkt spełniał oczekiwania klienta. 
 
Posiadamy: 
• wykwalifikowanych pracowników 
• nowoczesny sprzęt w laboratoriach 
 
Wykorzystujemy: 
 • najnowsze technologie 
 
Wdrażamy: 
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne 
 
Grupa Welding Partners powstała w 2014 roku. Jest to zespół inżynierów mechaników (spawalników), których wyróżnia przede wszystkim pasja oraz doświadczenie w spajaniu precyzyjnym. Welding Partners zapewnia najwyższą jakość usług oraz wytwarzanych produktów. 
Grupa składa się z Biura Inżynierskiego oraz Laboratorium Spajania Precyzyjnego. 
 
 

Niektóre PUBLIKACJE:
 
1) Gontarz G.: Powłoki intermetaliczne wytwarzane metodą TIG AC, Przegląd Spawalnictwa, 1 (2013), s.8-12. 

2) Gontarz G., Golański D.: Właściwości warstw intermetalicznych typu Fe-Al wytwarzanych metodą TIG AC, Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa 2013 „Nowoczesne zastosowanie technologii spawalniczych”, s.135-147. 

3) Gontarz G., Golański D., Chmielewski T., Properties od Fe-Al type intermetallic layers produced by AC TIG method, Advances in Materials Science, Vol.13, No.3 (37) 2013, s.5-16. 

4) Golański D., Chmielewski T., Gontarz G.: Badania zwilżalności ceramiki metalizowanej metodami natrysku termicznego, przyjęte do Przegląd Spawalnictwa, 10 (2013), s.65-70. 

5) Golański D., Chmielewski T., Gontarz G., Zimmerman J., Włosiński W.: Badania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych metodą HVOF, Przegląd Spawalnictwa, 10 (2013), s.30-36. 

6) Gontarz G., Chmielewski T., Golański D., Modyfikacja natryskanych powłok aluminiowych na stali skoncentrowanym źródłem ciepła, Przegląd Spawalnictwa 12 (2011), s.52-55. 

7) Gontarz G., Chmielewski T., Golański D."Powłoki intermetaliczne z grupy Fe-Al wytwarzane metodami spawalniczymi", Mechanik, Polski, 8-9, ISSN 0025-6552, pp. 769-771, wrzesień 

8) Chmielewski T., Golański D., Gontarz G., Investigation of the residual stresses in composite Ti+Al2O3 coatings deposited by thermal spraying onto ceramic substrate", Kompozyty, Angielski, 1, ISSN 1641-8611, pp. 26-32, luty 

9) Golański D., Chmielewski T., Gontarz. G., Pomiar naprężeń własnych powłok metalicznych natryskanych termicznie, , Przegląd Spawalnictwa 12(2011), s.59-64 

10) Gontarz G., Przetapianie warstw powierzchniowych nanoszonych metodami spawalniczymi, Zeszyt naukowy Mechanika, nr 230: Spajanie we współczesnej technice, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010 s.115-129. 
 
    


Copyright (c)2022, Wszelkie prawa zastrzeżone!