PROJEKTOWANIENasze projekty tworzymy z wykorzystaniem oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo.

W systemie CAD tworzymy rysunki, zarówno 2D jak i 3D, które są podstawą w realizacji dalszych etapów produkcji.

Pracujemy m.in. w AutoCAD oraz SolidWorks. Projektujemy produkty oraz programujemy procesy produkcyjne, gdyż  wykorzystujemy manipulatory oraz stanowiska zrobotyzowane - zarówno do obróbki mechanicznej jak i do procesów spawalniczych.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w profesjonalny sprzęt pomiarowy (Wenzel, Mahr, Mitutoyo) mamy możliwość odtworzenia części lub modernizacji detali, do których nie ma sporządzonej dokumentacji technicznej.
Copyright (c)2022, Wszelkie prawa zastrzeżone!