Badania MATERIAŁOZNAWCZE

W laboratorium wykonujemy pomiary oraz badania własności materiałów:

• badania twardości 
- mikrotwardość mierzona metodą Vickersa - na przekroju materiału / złącza 
- twardość materiałów mierzona w zakresie:
             VICKERS:               32HV - 999HV
             BRINELL:                42HB - 767HB
             ROCKWELL B:       10HRB - 110HRB
             ROCKWELL C:       0.0HRC - 68.0HRC
             SHORE:                  5.5HS - 101.3HS
             TENSIL strength: 390 - 1999 N/mm2

• badania materiałoznawcze 
   - badania struktury 
   - badania fazowe 
   - określenie rodzaju materiału 
   - określenie wad materiałowych 
   - określenie wielkości oraz twardości ziarna 
   - ocena jakości materiału 
   - analiza wad produkcyjnych materiałów oraz części eksploatowanych

Do badań wykorzystujemy mikroskopy marek, takich jak:  Nikon, Olympus, Zeiss oraz urządzenia do pomiarów precyzyjnych MITUTOYO.
Copyright (c)2022, Wszelkie prawa zastrzeżone!